Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Aan welke eisen moet werkkleding voldoen volgens de fiscus?

Aan welke eisen moet werkkleding voldoen volgens de fiscus?

Kleding is voor u als ondernemer alleen fiscaal aftrekbaar als er sprake is van ‘werkkleding’. Een gereformeerde predikant haalde onlangs hierover bakzeil bij de rechter. Wat kunt u hiervan leren? Hoe voorkomt u discussie met de fiscus?

Wat speelde er?
In deze zaak voor de Rechtbank Gelderland ging het om een predikant die voor de uitoefening van zijn werkzaamheden een jacquet had aangeschaft. De aankoopsom van € 350,- wil de predikant fiscaal in aftrek brengen op zijn winst uit onderneming. Maar de Belastingdienst stond dit niet toe. Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechter.

Criteria voor werkkleding
De kosten van werkkleding/bedrijfskleding voor uzelf kunnen alleen als fiscale aftrekpost worden opgevoerd als de kleding:

- uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens de werkzaamheden te worden gedragen; of
- zulke uiterlijke kenmerken heeft dat daaruit blijkt dat de kleding uitsluitend tijdens de werkzaamheden gedragen kan worden.

Uniform, e.d.
Wanneer is er nu sprake van kleding die uitsluitend geschikt is om tijdens de bedrijfswerkzaamheden te worden gedragen? Denk hierbij aan een uniform, overall of kleding op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals veiligheidsschoenen of een veiligheidszaagbroek. Voor dergelijke kleding staat ondubbelzinnig vast dat er sprake is van werkkleding. De kosten hiervan kunt u aftrekken van uw winst.

Hetzelfde geldt voor kledingstukken met zulke uiterlijke kenmerken dat u deze alleen tijdens uw werk kunt dragen. Denk hierbij aan een bedrijfslogo dat op de kleding is aangebracht. Dit logo moet wel voldoende groot zijn (in totaal 70 cm2 ) om effect te hebben. Let op: u kunt dus niet volstaan met een minimale reclame-uiting.

De predikant vs. de Belastingdienst
Het jacquet van de predikant bevatte geen specifieke uiterlijke kenmerken die verwijzen naar zijn ondernemerschap. Daarom hoefde door de rechter alleen beoordeeld te worden of deze kleding nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te worden gedragen. U zult begrijpen dat dit voor de rechter geen lastige zaak was. Een jacquet wordt weliswaar tegenwoordig niet vaak meer gedragen, maar toch nog weleens gezien op huwelijksfeesten, begrafenissen of andere formele gebeurtenissen. Dit kostuum kan dus ook privé worden gedragen. Het feit dat de predikant het jacquet hiervoor niet gebruikt, doet niet ter zake. Er moet namelijk gekeken worden naar de objectieve kenmerken van het jacquet zelf. Er is in dit geval volgens de rechter duidelijk geen sprake van werkkleding. De aankoopkosten van het jacquet zijn dus niet aftrekbaar.

Werkkleding voor uw werknemers
Onder de werkkostenregeling is er een verschil in vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen. Alleen als u werkkleding aan uw werknemers ter beschikking stelt, kan dit onbelast en komt dit dus ook niet ten laste van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom). Dit is het bedrag dat u jaarlijks onbelast aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan uw werknemers mag uitgeven.

Als u werkkleding vergoedt of verstrekt, kunt u belastingheffing bij uw werknemer voorkomen door de vergoeding/verstrekking onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u niet voldoende vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing.

Samengevat
Kleding die u ook privé kunt dragen, wordt fiscaal niet als werkkleding aangemerkt. Om de fiscale aftrek veilig te stellen, is dan een bedrijfslogo van tenminste 70 cm2 op ieder afzonderlijk kledingstuk noodzakelijk. Johan Kroon Administratie schept graag duidelijkheid in de wirwar van regels waar u als ondernemer tegenaan loopt.
Bel ons op 0597-792002 of mail naar info@johankroonadministratie.nl en wij helpen u graag.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Café De Jacht Oostwold
De Steakerij Bellingwolde
Patty’s Fashion & Shoes Sappemeer
Haarsalon & kleding boetiek Marjolein Hoogezand
Rianne Schaper Fotografie Scheemda
Gereedschapknaller.nl Bellingwolde


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp