Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Privacyverklaring Johan Kroon Administratie

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Johan Kroon Administratie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Johan Kroon Administratie, of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Johan Kroon Administratie verstrekt. Johan Kroon Administratie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw IP-adres;
- Uw geboortedatum;
- Uw Burgerservicenummer;
- Uw bank- of girorekeningnummer en de tenaamstelling daarvan;
- Uw burgerlijke staat;
- Alle relevante zaken die benodigd zijn voor het uitvoeren, opstellen en indienen van aangifte inkomstenbelasting, zoals o.a. jaaropgaves van uw werk en / of uitkering, gegevens van uw woning en hypotheek, zorg gerelateerde informatie met als doel om eventuele aftrekbare ziektekosten terug te vragen in uw aangifte en financiële bezitten en schulden;
- Informatie over uw zonnepanelen en installatie daarvan met als doel de omzetbelasting op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vragen;
- Alle andere hier niet genoemde relevante zaken die te allen tijde benodigd zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Johan Kroon Administratie.

WAAROM JOHAN KROON ADMINISTRATIE GEGEVENS NODIG HEEFT
Johan Kroon Administratie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Johan Kroon Administratie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratie, fiscale, boekhoudkundige, belastingtechnisch gerelateerde dienstverlening alsmede fiscaal advies.

HOE LANG JOHAN KROON ADMINISTRATIE GEGEVENS BEWAART
Johan Kroon Administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er werkzaamheden zijn verricht door Johan Kroon Administratie, zoals het voeren van administratie van een onderneming en / of het doen van aangifte inkomstenbelasting, dan is de fiscale wettelijke bewaarplicht van toepassing van artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). In artikel 52 ARW is bepaald dat administratieplichtigen aan de eisen die in dat artikel zijn neergelegd moeten voldoen. Een administratieplichtige kan zowel een natuurlijk persoon als een (bedrijfs)organisatie zijn. De administratieplichtige organisatie moet alle gegevensdragers (zowel analoog als digitaal) waarop gegevens zijn vastgelegd die voor de Belastingdienst van belang zijn, bewaren. Dit meestal gedurende een periode van zeven jaar. Als uw intermediair bewaren wij deze gegevens standaard voor u zodat uw dossier bij ons compleet is en wij kunnen anticiperen op controles oid. Indien u dit niet wenst dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen zodat wij dit verwijderen. Na de wettelijk bepaalde termijn zullen gegevens worden verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
Johan Kroon Administratie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS
Johan Kroon Administratie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Johan Kroon Administratie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Johan Kroon Administratie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun eventuele campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Johan Kroon Administratie heeft hier geen invloed op. Johan Kroon Administratie heeft Google geen toestemming gegeven om via Johan Kroon Administratie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Johan Kroon Administratie. Johan Kroon Administratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Johan Kroon Administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Johan Kroon Administratie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Johan Kroon Administratie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Johan Kroon Administratie op via info@johankroonadministratie.

De website johankroonadministratie.nl wordt gehost in Nederland.
Johan Kroon Administratie is als volgt te bereiken:
Post-vestigingsadres: Venne 104, 9671 EW te Winschoten
Inschrijvingsnummer KvK: 87589680
Telefoon: 0597-792002
E-mailadres: info@johankroonadministratie.nl

Deze bedrijven gingen u voor

Patty’s Fashion & Shoes Sappemeer
Altijddebestewijn.nl Beerta
SolutionOnline Scheemda
Gereedschapknaller.nl Bellingwolde
Open Venster Beerta
RaNed Westerlee


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp