Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Aanslag ontvangen? Controle hiervan scheelt soms betalingsplicht

Aanslag ontvangen? Controle hiervan scheelt soms betalingsplicht

Als uw gemeente een bepaalde heffing wil invoeren, gelden hiervoor strenge regels. Ook al lijken dit soms slechts formaliteiten, als de gemeente ze niet naleeft, hoeft u de aanslag niet te betalen.

Heffingen
Gemeenten moeten een deel van hun uitgaven zelf financieren. De wet kent daarom een aantal heffingen om de gemeentekas te vullen. Voor ondernemers gaat het dan met name om de OZB, reclamebelasting, leges, precariobelasting en baatbelasting. Aan de invoering van deze heffingen zit een aantal voorwaarden vast, zodat u weet waar u aan toe bent. Leeft uw gemeente deze voorwaarden niet na, dan is de heffing ten onrechte opgelegd en hoeft u deze ook niet te betalen.

Belastingverordening
Als de gemeente een belasting wil invoeren, is hiervoor een besluit van de gemeenteraad nodig. Dit gebeurt via een belastingverordening. Deze regelt de invoering, wijziging of afschaffing van een gemeentelijke belasting. Iedere aanpassing van een belastingwet moet dus in beginsel opnieuw door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De verordening op basis waarvan de gemeente een belasting invoert, moet bepalen:
- wie de belastingplichtige is;
- wat het voorwerp van de belasting is;
-het belastbare feit;
- de heffingsmaatstaf en het tarief;
- het tijdstip van ingang/beëindiging van de heffing; en
- alles wat verder nog meer voor de heffing en de invordering van de belasting van belang is.

Bevat de verordening bijvoorbeeld niet de datum vanaf wanneer in een bepaald gebied parkeerbelasting verschuldigd is? Dan hoeft u deze niet te betalen. Krijgt u toch een bekeuring, dan kunt u deze met succes aanvechten!

Bekendmaken
Als een belastingverordening is vastgesteld, moet deze ook bekend worden gemaakt. Dat mag tegenwoordig op elektronische wijze, dus bijvoorbeeld via de site van de gemeente. Deze moet in ieder geval algemeen toegankelijk zijn, dus niet pas na invoering van een betaald password. De verordening moet verder op de site ook toegankelijk blijven. Alleen als elektronisch bekendmaken niet mogelijk is, mag de gemeente kiezen voor een andere wijze, bijvoorbeeld via het gemeenteblad.

Bijlagen ter inzage
Bijlagen bij een verordening kunnen soms erg omvangrijk zijn, reden waarom deze ook ter inzage gelegd mogen worden. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan mag de gemeente hiervoor geen kosten berekenen. Ook alleen al het niet voldoen aan dit deel van de publicatieplicht, betekent dat de hele verordening niet verbindend is. Een aanslag die hierop gebaseerd is, hoeft u dus niet te betalen. Dit scheelde een collega-ondernemer, die zijn zaak onlangs uitvocht voor de Rechtbank Oost-Brabant, 20.03.2017 (RBOBR:2017:1080), ruim € 65.000,- aan leges.

Check de verordening
Het kan dus zeer de moeite lonen om te checken of uw belastingaanslag wel voldoet aan de wettelijke vereisen. Zo niet, dan is de verordening onverbindend en komt deze helemaal te vervallen. Vooral wijzigingen in een heffing worden niet altijd op de voorgeschreven wijze doorgevoerd. Bent u niet de enige ondernemer die een aanslag heeft gehad, zoals bij reclame- en baatbelastingen, overweeg de aanslagen dan gezamenlijk aan te vechten om de kosten te drukken.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Master Bekleding Zuidbroek
Gereedschapknaller.nl Bellingwolde
Zwaarden.com Sellingen
Hoefsmederij Tyrell Evora Scheemda
Altijddebestewijn.nl Beerta
AnyTyme De Pleiaden Hoogezand


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp