Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Mailen met de fiscus?

Antwoorden per e-mail hebben vele voordelen:
- ze zijn duidelijker dan een antwoord per telefoon
- ze zijn nog eens terug te lezen
- er kan na afloop geen twijfel ontstaan of iets al dan niet is gezegd
- de rechter ziet het antwoord als bewijs

Een mooi voorbeeld is de twijfel of op een aan te kopen schoolgebouw 2% of 6% overdrachtsbelasting moest worden betaald. De koper wilde namelijk woningen in het pand vestigen. De notaris stelde de vraag of en voor welk deel dit gebouw als woning kon worden aangemerkt. Daarvoor geldt namelijk slechts 2% overdrachtsbelasting in plaats van 6%.
De belastingambtenaar antwoordde per e-mail dat hij akkoord was met een splitsing in een 2%- en een 6%-gedeelte. Hij merkte daarbij op dat een rijkstaxateur mogelijk achteraf tot een afwijkende uitsplitsing zou kunnen komen.

Enkele maanden later legt de fiscus een naheffingsaanslag op omdat de taxateur van de Belastingdienst heeft bepaald dat het schoolgebouw niet bestemd is voor bewoning. Daarom moest over de gehele aankoopsom 6% overdrachtsbelasting worden betaald.

De rechter vond de e-mail van de Belastingdienst echter duidelijk genoeg. De koper mocht erop mocht vertrouwen dat op een deel van het pand het 2%-tarief van toepassing was. Dat de taxateur van de fiscus later tot een ander inzicht kwam, doet hier niets aan af. Ook het voorbehoud dat in de e-mail werd gemaakt omtrent de uiteindelijke splitsing, bood onvoldoende ruimte om het pand nu volledig te belasten met 6% overdrachtsbelasting.

Ook op een standpunt dat de fiscus inneemt in een e-mail, mag u dus vertrouwen. Alleen bij een duidelijk onjuiste rechtsopvatting kan de fiscus er nog onderuit komen.

Zie ook de voorgaande Tips & Trucs.

Deze bedrijven gingen u voor

RaNed Westerlee
De Leo Media Beerta
Trimsalon High Five Oude Pekela
AnyTyme De Pleiaden Hoogezand
Café De Jacht Oostwold
Secusoft, dé software voor beveiligers Beerta


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp