Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Overstap naar een BV, bedrijfspand liever naar privé?

Overstap naar een BV, bedrijfspand liever naar privé?

In het regeerakkoord van Rutte III is een verdere beperking van de afschrijving op gebouwen opgenomen. Deze geldt echter enkel voor de vennootschapsbelasting. Is het inbrengen van uw bedrijfspand in een BV dan nog wel zo slim?

Wat staat er op stapel?
Het kabinet-Rutte III is voornemens om met ingang van 2019 de afschrijving op bedrijfspanden die in eigen gebruik zijn, (verder) te beperken. Sinds enkele jaren geldt dat bedrijfspanden in eigen gebruik niet verder mogen worden afgeschreven dan tot 50% van de WOZ-waarde. Vanaf 2019 zou dit percentage worden verhoogd tot 100%.

Heroverweging
Deze beperking van de afschrijving geldt enkel voor de vennootschapsbelasting. Bestaande situaties waarin er reeds afgeschreven is tot onder de grens van de WOZ-waarde zullen waarschijnlijk worden ontzien. Verdere duidelijkheid over dit voornemen ontbreekt op dit moment. Desondanks kan dit een reden zijn om nog eens goed na te denken over de inbreng van uw bedrijfspand in een BV.

Inbreng eenmanszaak in BV
Stel, u bent voornemens om op termijn uw onderneming (eenmanszaak) om te zetten in een BV-structuur. Daarbij is het de bedoeling om ook het bedrijfspand over te dragen.
Met het oog op de voorgenomen wetswijziging is het de vraag of dit nog wel zo handig is. Ervan uitgaande dat de inbrengwaarde/boekwaarde van het bedrijfspand ongeveer gelijk is aan de WOZ-waarde, kunt u immers in de toekomst hier niet langer over afschrijven.

Bedrijfspand naar privé
Het is dan wellicht beter om uw bedrijfspand buiten de inbreng te houden. U bent immers niet verplicht om al uw zakelijke vermogensbestanddelen in te brengen.
Na de inbreng gaat u het bedrijfspand verhuren aan uw nieuwe BV. Deze verhuur valt onder de zogeheten ‘terbeschikkingstellingsregeling’ waardoor de huuropbrengsten progressief worden belast in box 1. Uiteraard zijn deze huurkosten ook weer aftrekbaar voor de BV.

Afschrijving niet beperkt
Voordeel is dat uw bedrijfspand nu niet getroffen wordt door de nieuwe wetgeving. Volgens het regeerakkoord gaat deze immers alleen voor de vennootschapsbelasting gelden en niet voor de inkomstenbelasting. Een pand dat wordt verhuurd aan een eigen BV wordt gezien als een pand in eigen gebruik en hiervoor blijft de grens van 50% van de WOZ-waarde gelden. Zodoende is het mogelijk om over het bedrijfspand te blijven afschrijven. Als u dit bedrijfspand in de BV had ondergebracht, zou verdere afschrijving onmogelijk zijn geweest.

Let op: uiteraard is de fiscale keerzijde van afschrijving een lage boekwaarde waardoor er op termijn een hoge belaste boekwinst zal ontstaan als u stopt met de verhuur.

Bedrijfspand uit de BV halen
Daarnaast kan deze aangekondigde wetswijziging ook een extra reden zijn om uw bedrijfspand naar privé te halen. Initieel zou dit idee kunnen zijn geboren als bijvoorbeeld de werkelijke waarde lager is dan de boekwaarde in de BV.

Boekverlies
Overdracht naar privé kan dan een mooi boekverlies veroorzaken in de BV waarmee er direct belasting wordt bespaard. Vervolgens gaat u het pand dan verhuren aan uw BV. Door de overdracht aan privé kan er verdere afschrijving tot aan 50% van de WOZ-waarde worden gerealiseerd.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Gereedschapknaller.nl Bellingwolde
Patty’s Fashion & Shoes Sappemeer
Havenbeheer Oldambt Winschoten
AnyTyme De Pleiaden Hoogezand
Hoefsmederij Tyrell Evora Scheemda
Stal Hygiene Smit Nieuw-Scheemda


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp