Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Prinsjesdag 2014: De belangrijkste punten op een rij

Gisteren werd op Prinsjesdag de Miljoenennota 2015 gepresenteerd. Het kabinet kiest evenals het voorgaande jaar voor het op orde brengen van de financiën van de overheid. Daarnaast zoekt men ook nadrukkelijk naar het op orde brengen van de koopkracht. Welke zaken zijn wellicht van belang voor u? Speciaal voor u zet Johan Kroon Administratie de belangrijkste punten op een rij.

Belastingen:
- de afbouwgrens voor de arbeidskorting wordt verhoogd naar € 49.900;
- het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting gaat van 2% naar 2,32%, en vanaf 2016 wordt het 3,32%;
- het eerste schijftarief wordt (slechts) verhoogd naar 36,5%, voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt is dit 18,6%;
- de ouderenkorting wordt per 2016 verlaagd;
- de ouderentoeslag voor box 3 (€ 27.984 in 2014) wordt per 2016 afgeschaft;
- de termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek gaat permanent van twee jaar naar drie jaar en ook de tijdelijke regeling ‘herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning’ wordt permanent gemaakt;
- de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden wordt verlengd van tien naar vijftien jaar;
- de renteaftrek voor restschulden wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.

Belangrijk uw onderneming:
- het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen blijft gelden tot 1 juli 2015;
- de werkkostenregeling (WKR) is per 2015 voor alle werkgevers verplicht;
- voor de WKR wordt het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd, dit gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Het vervangt voor de laatstgenoemde posten het 90%-criterium;
- de vrije ruimte voor de WKR wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;
- onder de werkkostenregeling hoeft een werkgever voortaan nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting voor de werkkostenregeling is;
- de zogenoemde doelmatigheidsmarge voor de gebruikelijk-loonregeling gaat van 30% naar 25%.

Overige:
- ook in 2015 kan bij volledige opname van het resterende levenslooptegoed worden afgerekend tegen 80% van de waarde;
- het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen blijft gelden tot 1 juli 2015.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Hoogma Webdesign Beerta
Gereedschapknaller.nl Bellingwolde
De Leo Media Beerta
De Steakerij Bellingwolde
Rianne Schaper Fotografie Scheemda
RaNed Westerlee


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp