Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Prinsjesdag: een aantal punten op een rij

Gisteren. dinsdag 17 september 2013, presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014. Koning Willem-Alexander las voor het eerst de traditionele Troonrede voor, waarmee hij het nieuwe werkjaar voor de Eerste en Twee Kamer (Staten Generaal) opende. Daarna verschoof de aandacht naar de minister van Financiën die de Miljoenennota 2014 aan de Tweede Kamer aanbood. Enkele zaken op een rij die wellicht voor u van belang kunnen zijn.

Loon- en inkomstenbelasting
In het Belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schrijf in de loon- en inkomstenbelasting omlaag laag. In 2014 blijft het tarief hetzelfde als nu, maar in 2015 en 2016 wijzigt het tarief totdat deze in 2017 0,23 procent lager is dan nu.

Versneld fiscaal afschrijven
Vanaf 2014 kunnen ondernemingen niet meer versneld afschrijven. De enigste mogelijk om versneld af te schrijven, meestal 50%, is dit jaar. Investeert u in een bedrijfsmiddel waarvan uw onderneming meerdere jaren gebruik kan maken, dan kunt u daarover afschrijven. Er gelden wel fiscale beperkingen. Uw onderneming mag maar maximaal 10% afschrijven op goodwill en 20% op overige bedrijfsmiddel. Door af te schrijven verlaagt u de winst van u onderneming waardoor het belastbaar bedrag verlaagd.

Hogere belasting- en invorderingsrente in 2014
De belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente van uw onderneming of de fiscus. Per 1 januari 2014 komt er echter een ondergrens voor deze rente en een onderscheid tussen de vennootschapsbelasting en de overige belastingen. Op dit moment bedraagt de belastingrente 3% en is deze gekoppeld aan de wettelijke rente voor consumenten. De teller voor deze rente gaat lopen vanaf 1 juli na het einde van het betreffende boekjaar. Per 1 januari 2014 wijzigt de hoogte van deze belasting- en invorderingsrente. Er komt namelijk een ondergrens van 8%. Voor de hoogte van de belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bepalend. Voor deze belastingrente geldt een ondergrens van 4%.

Hogere drempel in 2014 voor investeringsaftrek
Vanaf 2014 gaat het drempelbedrag voor aftrek van energie-investeringen (EIA) omhoog naar € 2.500. Ook investeringen die onder de millieu-investeringsaftrek (MIA) of de variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) vallen gaan omhoog. De minimale waarde van de aangemelde investeringen gaat van € 450 naar € 2.500.

Stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft
Het kabinet gaat de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afschaffen per 1 januari 2014. Het is dan dus niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding belastingvrij in een stemrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar te storten.

Zelfstandigenaftrek blijft.
Ook in 2014 zullen ondernemers gebruik kunnen maken van zelfstandigenaftrek in de huidige vorm.

Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer zaken aangekondigd en aan bod gekomen tijdens Prinsjesdag. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website van Rendement.

Bron: Rendement

Meer informatie op: www.rendement.nl

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Café De Jacht Oostwold
Master Bekleding Zuidbroek
Hoefsmederij Tyrell Evora Scheemda
Alrawi Rijschool Heiligerlee
Attractieverhuur Wagenborgen Wagenborgen
Kamperman Grondwerk Zuidbroek


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp