Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Recht op btw terug oninbare factuur, ook als deze te laat is uitgereikt

Recht op btw terug oninbare factuur, ook als deze te laat is uitgereikt

Voor het Gerechtshof Den Haag speelde een zaak over een leasemaatschappij die jarenlang leaseauto’s ter beschikking stelde aan een bedrijf. Voor deze diensten stuurde de leasemaatschappij facturen met btw.

Op een bepaald moment gaat het minder met het bedrijf. Uit zakelijke overwegingen besluit de leasemaatschappij haar dienstverlening voort te zetten, maar hiervoor (tijdelijk) geen facturen te versturen. Als het straks beter gaat met hun klant, zal de achterstand wel worden ingehaald, is de gedachte erachter.

Faillissement
Deze toekomstvisie blijkt te optimistisch. Het bedrijf gaat failliet. Voorafgaande hieraan heeft de leasemaatschappij alsnog de facturen voor haar dienstverlening uitgereikt. Deze worden dus meegenomen in het faillissement. De daarop vermelde btw wordt door de leasemaatschappij afgedragen. De baten in de boedel zijn echter dusdanig beperkt dat het leasebedrijf haar geld nooit krijgt.

Verzoek om teruggaaf van btw
Om de reeds afgedragen btw terug te krijgen, dient de leasemaatschappij een verzoek in bij de fiscus. Maar de inspecteur stelt dat de facturen te laat zijn uitgereikt. Hierdoor is het terugvragen van de daarop vermelde btw niet mogelijk. De leasemaatschappij is het hiermee niet eens en stapt naar de rechter.

Uiteindelijk komt de zaak bij het hof. Deze rechter oordeelt dat de leasemaatschappij wel degelijk recht heeft op teruggaaf van btw. Zij heeft namelijk overtuigend aangetoond dat de facturen zijn uitgereikt en dat deze als gevolg van het faillissement niet zullen worden betaald. Nu de daarop vermelde btw reeds is afgedragen, bestaat er volgens het hof wel degelijk een recht op teruggaaf. De datum van uitreiking van de facturen speelt hierbij geen rol.

Nieuwe regeling
Sinds 2017 is de wijze van terugvragen van btw op oninbare vorderingen gewijzigd. Het is niet langer noodzakelijk om hiervoor een afzonderlijk verzoek in te dienen. De teruggaaf mag worden verwerkt in de reguliere btw-aangifte. Het recht op teruggaaf ontstaat op het moment dat zeker is dat de vordering niet meer zal worden betaald. Een faillissement is hiervoor dus bijvoorbeeld een duidelijk signaal.

Is de uiterste betaaldatum reeds met één jaar overschreden, dan mag u ervan uitgaan dat de vordering niet zal worden voldaan. De btw mag vanaf dan worden teruggevraagd.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Stal Hygiene Smit Nieuw-Scheemda
RaNed Westerlee
H.C. Woonwinkel Winschoten
Café De Jacht Oostwold
Open Venster Beerta
De Steakerij Bellingwolde


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp