Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Rechtsherstel box 3 vermogen uitspraak van 6 juni 2024

In december 2021 heeft de Hoge Raad laten weten dat het toen geldende stelsel in box 3 juridisch niet houdbaar was. Er zijn (onterechte) aannames gedaan en gerekend met te hoge rendementen die veelal niet werden behaald.
Hierdoor kwam er de Wet Rechtsherstel, dit systeem is gebaseerd op 3 inkomenscategorieën, namelijk banktegoeden, overige bezittingen en schulden, met elk een eigen rendement. Hiermee wordt het box 3 inkomen bepaald.
Over de systematiek van de Wet Rechtsherstel is geprocedeerd en daarop is op 6 juni j.l. een oordeel geveld door de Hoge Raad.
Deze uitspraak houdt in dat de Hoge Raad de systematiek achter de Wet Rechtsherstel ondeugdelijk vindt. Dat geldt overigens niet voor de bepaling van het inkomen uit banktegoeden.
Voor overige bezittingen geldt dat de rechter van mening is dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit aan mogelijke bezittingen en de te behalen rendementen.
De Hoge Raad heeft gedetailleerd uitleg gegeven hoe het werkelijk rendement bepaald moet worden, wanneer het werkelijk rendement lager is dan het aangegeven rendement, dan is het zinvol om een beroep te doen op het lagere rendement. Daarbij geldt de bewijslast bij de belastingplichtige.
Bij de bepaling moet het rendement (rente, dividend, huur) van alle vermogensbestanddelen uitgerekend worden, het gaat dan niet alleen om bezittingen die in box 3 op 1 januari in bezit waren, maar ook om bezittingen die in de loop van het jaar in bezit zijn gekomen.
Bij het bepalen van het rendement mag geen rekening gehouden worden met de kosten die zijn gemaakt voor deze vermogensbestanddelen.
Waardemutaties van de bezittingen in het jaar moeten ook worden meegenomen bij het bepalen van het rendement.
Op deze inkomsten kunnen de renten van schulden in mindering worden gebracht.
Er wordt geen rekening gehouden met inflatie, verliesverrekening, of heffingsvrijvermogen.
De belastingplichtigen waarvoor compensatie mogelijk zou kunnen zijn, krijgen bericht van de belastingdienst.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Zwaarden.com Sellingen
Attractieverhuur Wagenborgen Wagenborgen
AnyTyme De Pleiaden Hoogezand
Husse Groningen Noordbroek
Open Venster Beerta
Hoogma Webdesign Beerta


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp