Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Uitspraak rechter verruimt aftrek studiekosten

Als ondernemer probeert u uw vakkennis zo goed mogelijk op peil te houden of wellicht zelfs uit te breiden. Een recente uitspraak van de rechter heeft deze mogelijkheden flink verruimd. Hoe kunt ook u hiermee uw voordeel doen?

Als u als ondernemer uw vakkennis op peil wilt houden of uitbreiden, kunt u tal van cursussen, symposia, studies en wat al niet meer volgen. Daar hangt vaak een fors prijskaartje aan, maar gelukkig betaalt de fiscus hieraan mee. Door een recente uitspraak van de rechter wordt dit aandeel zelfs nog groter.

Als u als ondernemer voor uzelf scholing- of studiekosten maakt, was tot voor kort bepalend of u hiermee uw vakkennis op peil wilde houden of deze juist wilde uitbreiden. In het laatste geval ging het dan om de vraag of u uw huidige positie duurzaam wilde verbeteren of een bepaalde bevoegdheid wilde behalen. Alleen de kosten van het op peil houden van uw vakkennis kon u ten laste van de winst brengen. De kosten van het uitbreiden van uw vakkennis kon u daarentegen alleen aftrekken als scholingskosten, hetgeen minder voordelig was.

In de zaak die onlangs speelde voor het Gerechtshof Den Haag, 28.10.2015 (GHDHA:2015:2988) , besliste de rechter dat dit onderscheid niet relevant was. Dit ging over een octrooigemachtigde die een cursus ‘Patent Litigation in Europe’ en een rechtenstudie volgde. Van belang is slechts of de kosten zakelijk zijn. Is dit het geval, dan komen ze ten laste van de winst. Zo niet, dan kunnen ze nog aftrekbaar zijn als scholingskosten, als ze gericht zijn op het verwerven van inkomen.

Zoals opgemerkt, betekent de uitspraak een verruiming van de aftrek. Studiekosten zijn namelijk voor 100% aftrekbaar van de winst. Let op. Wel zijn congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en soortgelijke evenementen slechts voor 73,5% aftrekbaar. Reiskosten in verband met studie zijn in beginsel aftrekbaar tot € 0,19/km. Wel geldt er nog een beperking in de vorm van een maximum van € 1.500,- aan reis- en verblijfkosten. Kunt u echter aantonen dat uw werkzaamheden noodzaken tot het maken van deze reis- en verblijfkosten, dan geldt dit maximum weer niet.

Voor scholingskosten geldt een uitgebreidere aftrekbeperking. Eigenlijk is aftrek alleen mogelijk voor cursusgelden en leermiddelen, zoals boeken. Reis- en verblijfkosten zijn helemaal niet aftrekbaar. Ook geldt dat de eerste € 250,- aan scholingskosten niet aftrekbaar is, net zo min als alle kosten boven de € 15.000,-.

Als u studiekosten of cursussen en dergelijke aan uw personeel vergoedt of verstrekt, is dit onbelast. De kosten komen ook niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Het moet uiteraard wel gaan om zakelijke studies en congressen en dergelijke, dus een kookcursus is voor een werknemer die niet in de horeca werkt wel belast. Ook nu zijn de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en soortgelijke evenementen bij u slechts voor 73,5% aftrekbaar van de winst.

Bron: Indicator

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Gereedschapknaller.nl Bellingwolde
TTAB Winschoten
Alrawi Rijschool Heiligerlee
De Leo Media Beerta
SolutionOnline Scheemda
Husse Groningen Noordbroek


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp