Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Van het begrip ‘resultaat’ naar ‘EBIT’, wat kunt u daarmee?

Van het begrip ‘resultaat’ naar ‘EBIT’, wat kunt u daarmee?

De internationalisering slaat ook toe in het land van de financiële verslaglegging. U komt steeds meer begrippen tegen zoals EBIT en EBITDA. Wat kunt u hiermee? En kunt u ze ook zelf berekenen?

Winstbegrippen
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) zijn beide winstbegrippen c.q. graadmeters die u tegen kunt komen in financiële stukken.

Cash door operationele activiteiten
Niet alleen u, maar ook banken en investeerders zijn geïnteresseerd in de hoeveelheid cash die uw onderneming genereert met de operationele activiteiten. Dit zijn de activiteiten die u in het kader van uw dagelijkse bedrijfsvoering uitvoert, zoals de productie en verkoop van goederen en diensten. De EBIT en EBITDA maken de vergelijking met gelijkwaardige ondernemingen makkelijker. De nettowinst wordt beïnvloed door factoren, zoals:

- de afschrijvingsmethode van uw materiële vaste activa (gebouwen, machines, inventaris) en de immateriële vaste activa (goodwill, merken);
- de samenstelling van uw kapitaal. Heeft u bijvoorbeeld een hoge lening? Dan zult u door de rente die u moet betalen over die lening een lagere winst scoren, dan vergelijkbare bedrijven met geen leningen;
- belastingverplichtingen;
- waardeverminderingen (bijvoorbeeld voorraad die in waarde is afgenomen).
Tip: door de berekening en het gebruik van de EBIT en EBITDA worden zowel negatieve als positieve invloeden geëlimineerd om zodoende een verkeerd of scheef beeld te voorkomen.

EBIT
De EBIT is gelijk aan het bedrijfsresultaat na afschrijvingen. Het bedrijfsresultaat bestaat uit omzet minus de kosten die gemaakt zijn om de omzet te kunnen realiseren, zoals de inkoopkosten, personeelskosten, afschrijvingskosten en de overige bedrijfskosten. De financiële baten en lasten (rentelasten en renteopbrengsten) en belastingen worden hier buiten beschouwing gelaten.

EBITDA
De EBITDA geeft het resultaat van de onderneming weer, onafhankelijk van de afschrijvingsmethode, financieringsmethode en de belastingdruk. De EBITDA geeft dus de daadwerkelijke operationele prestaties van uw bedrijf weer en is daardoor een graadmeter voor de cashflow die uw bedrijf realiseert om zo aan de renteverplichtingen en investeringen te voldoen.

Samengevat:
Met de EBIT en EBITDA kunt u derden laten zien hoeveel cash uw bedrijf genereert zonder dat die winstcijfers worden beïnvloed door zaken zoals afschrijvingsmethodes, belastingverplichtingen en leningen. Hierdoor zijn die winstbegrippen dus zuiverder dan een ‘gewoon’ nettoresultaat. Johan Kroon Administratie helpt u graag bij het opstellen van uw jaarrekeningen. Bel met 0597-792002 of mail ons op info@johankroonadministratie.nl.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

Stal Hygiene Smit Nieuw-Scheemda
Attractieverhuur Wagenborgen Wagenborgen
Kamperman Grondwerk Zuidbroek
Trimsalon High Five Oude Pekela
Patty’s Fashion & Shoes Sappemeer
Haarsalon & kleding boetiek Marjolein Hoogezand


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp