Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Vraag btw terug van niet-betaalde facturen

Met een goed debiteurenbeheer zit u bovenop de betalingen en dat is handig. U ziet direct wat niet betaald is en hoe groot de betaalachterstand is. Als u pas na afloop van het boekjaar ziet dat er nog facturen openstaan, dan is het erg lastig deze alsnog te innen. Stuur daarom direct een herinnering en stel een herinneringstelefoontje niet uit.

Lukt het niet om het hele openstaande bedrag te innen, bijvoorbeeld als een klant failliet gaat, dan kunt u de fiscale schade beperken. Dit kan op twee manieren. Enerzijds met een creditfactuur waardoor u uw winst verlaagt en anderzijds door het terugvragen van de eerder afgedragen btw.

Het terugvragen van deze btw mag niet met de reguliere btw-aangifte. U moet binnen een maand een afzonderlijk verzoek indienen bij de fiscus met daarbij gegevens waaruit op te maken is dat de debiteur niet heeft betaald en niet zal betalen. Bij een faillissement kan dit met een brief van de curator. Anders met correspondentie, verzonden aanmaningen en telefoonnotities.

Bent u de te laat met de aanvraag bij de Belastingdienst? Dien dan toch het verzoek in, want de fiscus zal dit ambtshalve in behandeling nemen. U kunt echter geen beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Zie ook de voorgaande Tips & Trucs.

Deze bedrijven gingen u voor

Hoefsmederij Tyrell Evora Scheemda
Husse Groningen Noordbroek
Café De Jacht Oostwold
Master Bekleding Zuidbroek
SolutionOnline Scheemda
Open Venster Beerta


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp