Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Wanneer is een lening niet meer zakelijk?

Wanneer is een lening niet meer zakelijk?

De Belastingdienst kijkt kritisch naar uw jaarrekening. Zeker als er leningen van of aan familie of vrienden op de balans staan, ligt de aandacht sterk op het eventuele onzakelijke karakter. Wat moet u weten?

Lening op de balans?
Als ondernemer heeft u een grote vrijheid om bezittingen en schulden al dan niet tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Er is echter ook een ondergrens: bezittingen of schulden die helemaal niets met uw bedrijf te maken hebben, horen niet op de balans te staan.

Stel, u koopt op naam van uw schildersbedrijf een speedboot die u financiert met een lening. Ervan uitgaande dat deze speedboot niets met uw bedrijf te maken heeft, horen uw nieuwe speeltje en de bijbehorende lening niet op de balans te staan.

Om een lening als ‘zakelijk’ aan te merken, moet deze dus om te beginnen een zakelijk doel hebben. Alleen dan mag de lening op de balans staan en is ook de rente aftrekbaar.

Stel, u koopt een bedrijfsbus. Omdat u bij de bank geen krediet kunt krijgen, leent uw moeder u het geld voor de bus. De bedrijfsbus is verplicht ondernemingsvermogen en ook de bijbehorende lening van moeder komt op de balans te staan.

De voorwaarden van de lening
Pas als de eerste hobbel (hoort de lening wel de balans thuis?) is genomen, kan de discussie gaan over de voorwaarden van de lening. Ook hier geldt de eis dat de lening zakelijk is. Dit betekent dat de voorwaarden van de lening reëel moeten zijn. De voorwaarden van bijvoorbeeld een bank of leasemaatschappij zijn normaal gesproken natuurlijk zakelijk, maar als u geld leent bij familie of vrienden hoeft dit niet altijd het geval te zijn. De vraag is of een ander u de lening (met dezelfde voorwaarden) ook zou verstrekken.

Als u behalve bij uw familie nergens een lening kunt afsluiten, zijn de voorwaarden van die lening dan per definitie onzakelijk? En wat zijn daarvan de gevolgen? Tussen BV’s en hun aandeelhouders speelt de vraag of een lening onzakelijk is betrekkelijk vaak. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen speelt deze vraag ook wel, maar hierover is veel minder rechtspraak.

Leverancierskrediet
Als u een gunstig leverancierskrediet met boterzachte voorwaarden krijgt, dan hoeft dit niet onzakelijk te zijn. Uw leverancier heeft belang bij het voortbestaan van uw bedrijf, zeker als u een grote klant bent. Bovendien is het niet (per definitie) onzakelijk om een zakenrelatie uit coulance extra lucht te gunnen.

Om met een lening aan de veilige kant te blijven, zijn in elk geval de volgende punten van belang:
- een schriftelijke overeenkomst;
- een zakelijke rente;
- een aflossingsschema;
- zekerheden, bijv. een hypotheek of verpanding.

Als bij het aangaan van de lening van bijvoorbeeld uw ouders al duidelijk is dat u nooit in staat zult zijn rente en aflossing te voldoen, kan de inspecteur stellen dat er sprake is van een schenking. Let op: het verstrekken van zekerheden zal vaak een probleem vormen, vaak zijn de voorwaarden van de bank al zodanig dat u zowel vanuit uw bedrijf als vanuit privé niet meer in staat bent zekerheden te verstrekken.

Samengevat
Transacties tussen familieleden liggen vaak onder een fiscaal vergrootglas. Het is daarom belangrijk dat er zakelijke voorwaarden worden bedongen. Dat de verstrekker van een geldlening, bijvoorbeeld een leverancier, coulant is, is niet per definitie onzakelijk. Twijfelt u? Neem dan contact op met Johan Kroon Administratie en wij kijken graag met u mee. Bel met 0597-792002 of mail naar info@johankroonadministratie.nl.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

MK Developers Scheemda
Hoefsmederij Tyrell Evora Scheemda
Haarsalon & kleding boetiek Marjolein Hoogezand
AnyTyme De Pleiaden Hoogezand
Husse Groningen Noordbroek
Attractieverhuur Wagenborgen Wagenborgen


Onze partners

Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Contact via Whatsapp