Tel. 0597-792002
Johan Kroon Administratie Winschoten
TelefoonTel. 0597-792002

Helder zicht

op uw administratie

Wijzigingen box 3 vermogen

Het belastingplan 2024 voert een aantal maatregelen in met betrekking tot box 3, de belangrijkste maatregelen zetten wij u voor u uiteen:

- Het tarief gaat omhoog van 32% naar 36%, het heffingsvrije vermogen gaat echter niet omhoog en blijft €.57.000 per belastingplichtige ( voor fiscale partners €.114.000,--);

- Verder geldt voor de jaren 2023 t/m 2026 een overbruggingswet, de box 3 heffing wordt berekend aan de hand van forfaitaire rendementspercentages voor de drie categorieën: bank- en spaartegoeden, overige bezittingen en schulden;

- Voor 2023 is alleen het forfaitaire percentage overige bezittingen vastgesteld op 6,17%. Voor de bank- en spaartegoeden en de schulden zijn de percentages nu nog ramingen en voorlopig vastgesteld op resp. 0,36% en 2,57%;

- Verder worden aandelen in een reservefonds van een VVE met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aangemerkt als bank- en spaartegoeden, evenals een derdenrekening bij een notaris. Hiervoor geldt dan een lager forfaitaire rendementspercentage dan dat was voor de overige bezittingen waartoe deze tot nu toe werden gerekend

-'Vorderingen en schulden tussen fiscale partners en tussen ouders met een minderjarig kind mogen tegen elkaar worden weggestreept in de aangifte inkomstenbelasting met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Per saldo hoeven deze bestanddelen niet meer worden aangegeven in de IB-aangifte, dit om het nadeel weg te nemen van dat de schulden aftrekbaar zijn tegen een forfaitair forfaitair rendementspercentage van 2,57% en de vordering van de box 3 heffing tegen een percentage van 6,17% in 2023.

Zie ook de voorgaande nieuwsberichten.

Deze bedrijven gingen u voor

De Steakerij Bellingwolde
MK Developers Scheemda
Trimsalon High Five Oude Pekela
De Leo Media Beerta
Café De Jacht Oostwold
Zwaarden.com Sellingen


Onze partners

Pieter Boneschansker (Boneschansker Belastingen en Administraties) Fiscaal expert
Gertie Wieringa (Salariskantoor Wieringa) Ervaren en kundige salarisadministrateur
Contact via Whatsapp